Vi utvikler produktet Synapse:

Fjernassistanse

Med fjernassistanse kan du få dirkete veiledning av spesialister fra hele verden. Den du ringer ser det samme som deg og kan effektiv veilede i sann tid. Løs flere feil uten reise!

Vis dokumentasjon

Relevant dokumentasjon vises rett i rommet som hologrammer. Få tilgang til dokumentasjon fra ditt FDV system direkte i smartbrillene. Rett dokumentasjon vises automatisk basert på hva brukeren arbeider med.

Dokumenter arbeid

Dokumenter arbeidet mens det utføres. Med smartbrillene kan brukeren ta bilder eller videoer og dokumentere arbeidet med sjekklister og tekst mens jobben utføres.

Hvorfor panopticXR?

Grunnlagt av fagfolkModerne teknologi som fungererFokus på det som betyr noe

Tailored Solution

panopticXR utvikler fremtidsrettede løsninger for Mixed Reality briller som Microsoft HoloLens 2 og Augmented Reality på mobil/tablet. Vi fokuser arbeidet vårt innenfor Forvaltning Drift og Vedlikehold av bygg og industrielle fabrikker. Alle grunnleggerne av panopticXR har bakgrunn innenfor drift og vedlikehold, og målet vårt er å løse mange av utfordringene vi selv har erfart i arbeidslivet. Våre løsninger bruker moderne teknologi til å revolusjonere og effektivisere FDV arbeid!

MER OM OSS

Våre samarbeidspartnere

Logo FDVhuset
Logo GK Norge
Logo Innovasjon Norge
Logo Kongsberg Terotech
Logo Kongsberg Innovasjon
Logo USN

white-logo-glyph

Effektiviser ditt arbeid nå!

Jobber din bedrift med forvaltning, drift, vedlikehold eller service av bygg eller industrielle fabrikker? Ta kontakt med oss å få siste informasjon om utviklingen.

Kontakt oss